Regulamin promocji HAPPY HOURS

Postanowienia ogólne:

 

 1. Organizatorem promocji pod nazwą ,,HAPPY HOURS” (,,Promocja”) są bary ENERGY PUB zlokalizowane w: Jeleniej Górze, ul. M. C. Skłodowskiej 4, w Cieplicach, Pl. Piastowski 21c, w Mysłowicach, ul. Katowicka 15 oraz w Bytomiu, ul. Dworcowa 31.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 25.01.2017 do odwołania.
 3. Promocja obowiązuje przez cały rok, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 12:00 do 15:00, z wykluczeniem weekendów i dni świątecznych.
 4. Promocja przeznaczona jest dla każdej osoby pełnoletniej, będącej konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego, zwanego dalej „konsumentem” lub „klientem”.

Zasady promocji:

 

 1. Promocja „HAPPY HOURS” rozpoczyna się z dniem 25.01.2017 i trwa do odwołania.
 2. Promocja trwa od poniedziałku do piątku każdego tygodnia, w godzinach od 12:00 do 15:00.
 3. Z promocji wykluczone są weekendy i dni świąteczne.
 4. W ramach „HAPPY HOUR” Klient może skorzystać z poniższych propozycji:
 • Duże piwo TYSKIE 0,5l z nalewaka – w cenie 4 zł
 • Dowolny drink – w cenie -20%
 • Dowolny napój bezalkoholowy – w cenie -20%
 1. Promocja „HAPPY HOUR” nie łączy się z innymi promocjami i obniżkami.
 2. Konsument może brać wielokrotny udział w promocji.
 3. Konsument podczas trwania promocji może zakupić więcej niż jeden produkt.
 4. W przypadku równoległego obowiązywania kilku promocji (w tym zniżek) Klient sam decyduje się, z której promocji chce skorzystać.
 5. Udział w promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 6. Treść niniejszego regulaminu dostępny jest na stronie internetowej energysportpub.pl
 7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25.01.2017 r.

 

Energy Sport Pub Jelenia Góra

 

ul. M.C. Skłodowskiej 4

Telefon: 75 641 84 00 (od godziny 12.oo)

Energy Sport Pub Cieplice

 

Ul. Plac Piastowski 21c

Telefon: 75 767 76 96 (od godziny 12.oo)

Energy Sport Pub Mysłowice

 

Ul. Katowicka 15

Telefon: 577 747 085

Energy Sport Pub Bytom

 

Ul. Dworcowa 31

Telefon: 575 360 386

Copyright © 2016 Energy Pub. Wszelkie prawa zastrzeżone.