Regulamin promocji „Ósme piwo gratis”!

Postanowienia ogólne:

 

 1. Organizatorem promocji pod nazwą ,,Ósme piwo gratis” (,,Promocja”) są bary ENERGY PUB zlokalizowane w: Jeleniej Górze, ul. M. C. Skłodowskiej 4, w Cieplicach, Pl. Piastowski 21c, w Mysłowicach, ul. Katowicka 15 oraz w Bytomiu, ul. Dworcowa 31.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 1.02.2017 do odwołania.
 3. Promocja obowiązuje przez cały rok.
 4. Promocja przeznaczona jest dla każdej osoby pełnoletniej, będącej konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego, zwanego dalej „konsumentem” lub „klientem”.

Zasady promocji:

 

 1. Promocja „Ósme piwo gratis” rozpoczyna się z dniem 1.02.2017 i trwa do odwołania.
 2. Promocja trwa przez cały rok, w każdy dzień tygodnia.
 3. W ramach „Ósme piwo gratis” Klient po kupnie dowolnego piwa otrzymuję kartę, na której zbiera pieczątki. Jedno piwo to jedna pieczątka. Po zebraniu siedmiu pieczątek, Klient otrzymuje duże piwo TYSKIE 0,5 l z nalewaka gratis!
 4. Klient ma prawo wykorzystać kartę z darmowym piwem w dowolnym czasie.
 5. Klient ma prawo wykorzystać kartę z darmowym piwem w innym dniu niż zebrał pieczątki.
 6. Promocja „Ósme piwo gratis” nie łączy się z innymi promocjami i obniżkami.
 7. Konsument może brać wielokrotny udział w promocji.
 8. Konsument podczas trwania promocji może zakupić jednorazowo więcej niż jedno piwo.
 9. Klient dostanie przy barze tyle pieczątek, ile jednokrotnie kupił piw.
 10. W przypadku równoległego obowiązywania kilku promocji (w tym zniżek) Klient sam decyduje się, z której promocji chce skorzystać.
 11. Udział w promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 12. Treść niniejszego regulaminu dostępny jest na stronie internetowej energysportpub.pl
 13. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1.02.2017 r.

Energy Sport Pub Jelenia Góra

 

ul. M.C. Skłodowskiej 4

Telefon: 75 641 84 00 (od godziny 12.oo)

Energy Sport Pub Cieplice

 

Ul. Plac Piastowski 21c

Telefon: 75 767 76 96 (od godziny 12.oo)

Energy Sport Pub Mysłowice

 

Ul. Katowicka 15

Telefon: 577 747 085

Energy Sport Pub Bytom

 

Ul. Dworcowa 31

Telefon: 575 360 386

Copyright © 2016 Energy Pub. Wszelkie prawa zastrzeżone.